Tak píšem ja 2006 - po uzávierke

Obrázek uživatele Mirka Víťazková


Súťaž je po uzávierke, práce sú odovzdané porote. Nech sa trápi.

Do súťaže sa zapojilo v dvoch vekových kategóriách 200 súťažiacich. Až ma zarazilo, že to vyšlo také okrúhlé číslo. Normálne som to rátala dva razy.
Keď to dáme po kategóriách tak to vyzerá takto:

51 - poézia II. vekov. kategória
21 - próza II. vekov. kategória
13 - tvorba dospelých pre deti

55 - poézia I.vekov. kategória
60 - próza I.vekov. kategória


Tohto roku je kôpka zasa o čosi väčšia