Tak píšem ja 2005 - vyhodnotenie

Obrázek uživatele Mirko Filus


Nadbytočné emócie, ktoré sa nepodarilo utesniť v tvorivých dušiach malých i veľkých poetov a prozaikov, boli dôvodom stretnutia na vyhlasovaní výsledkov pätnásteho ročníka literárnej súťaže TAK PĂŤŠEM JA 2005. Uskutočnilo sa 10. a 11.6.2005 v sále Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. V piatok prvá veková kategória, v sobotu druhá. Na úvod sa odovzdali ceny, potom nasledoval rozbor prác prítomných autorov trojčlennou porotou.

Porota tradičnou formou hodnotila výkony. Vyjadrovala sa  dosť obsiahlo ku každému z prítomných. Tradičný pokus o neformálnu diskusiu. Odznievalo viacero zaujímaných názorov. Hlavne, keď nie každý prijal kritiku s pokorou. Tejto „chyby“ sa však vyvarovala väčšina v poloblúku sediacich ľudkov. Nepatril medzi nich napríklad zberateľ literárnych ocenení Ing. Janko Cíger z Martina. Ako jeden z mála sa zapájal do diskusie aj keď sa nejednalo priamo o jeho osobu, pretože porota si brala na paškál iného ambiciózneho génia snažiaceho sa zaujať originalitou. Ožíval hlavne pri slovných spojeniach ako „sladká tma“ a v hlave už mal ďalšie mnohoraké stvárnenie nežnej erotiky. Potešil nás svojou ľubozvučnou slovenčinou a výborne ho dopĺňali ďalší Martinčania z literárneho klubu MĂ„DOKĂťŠ MATEJ THOMKA a ZUZKA VNUČÁKOVÁ. Už sme si zvykli, že ich vidieť vždy a všade. Pramení to z tradície, množstva aktivít, počtu členov MĂ„DOKĂťŠA atď.

Pohronské osvetové stredisko sa tradične zaslúžilo v rámci možností o príjemne strávený čas pre ľudí jednej fajty, rôznych názorov a presvedčení. Dať dokopy dav a organizačne zabezpečiť plynulosť akcie tohto typu je hrdinský počin. Za všetkým stoja ľudia na čele s MIRKOU VĂŤŤAZKOVOU, ktorej sa chcem poďakovať. S prispením sponzorov sa i v aktuálnom ročníku podarilo „zbúchať“ zborník prác s vybraným dielami zúčastnených. ANTOLĂ“GIU literárnej súťaže TAK PĂŤŠEM JA 2005.

Po odprevadení poroty na autobus, kto chcel zostal. Stretlo sa viacero klubov a popri ochutnávke vína mal každý čo povedať.

I. veková kategória - žiaci ZŠ
Odborná porota

  • Mgr. Anna Prôčková
  • Mgr. Monika Dobrotová
  • Mgr. Eva Dušková

Poézia
1. miesto Bohuslav Tyrpák
2. miesto Tomáš Mišík, Monika Smoroňová
3. miesto Veronika Fekiačová, Nina Kollárová
Cena poroty: Daniela Dlugošová za poetické videnie sveta

Próza
1. miesto Marika Smoroňová
2. miesto Ivana Žňavová
3. miesto neudelené
Cena poroty: Katarína Tanczosová za bohatú tvorbu súťažných príspevkov

II. veková kategória - Študenti SŠ, dospelí
Odborná porota

  • prof. PhDr. Brigita Šimonová, Csc.
  • doc. PhDr. Kristína Krnová, Csc.
  • Mgr. Michal Švec

Poézia
1. miesto
 Katarína Džunková
-za originálnu noetiku a poetiku
2. miesto
 Gabriela Alexová
-za pôsobivú metaforiku odrážajúcu životné pocity
3. miesto
 Ing. Ján Cíger
-za mnohoraké stvárnenie nežnej erotiky

Próza
1. miesto
 Mirko Filus
-za postmoderné stvárnenie vitality flegmatika v próze Pes na smetisku
2. miesto
 Katarína Mišíková
-za senzitívnu reflexiu odchodu blízkeho človeka v poviedke Zabudla som...
 Mgr. František Piljar
-za plastické stvárnenie atmosféry a vzťahov v poviedkach Spoveď a Hela
3. miesto
 Zuzana Hlávková
-za plastické stvárnenie hľadania vlastnej identity v príbehu Straty a nálezy

Tvorba dospelých pre deti
1. miesto
 Mgr. František Piljar
-za citlivé stvárnenie detskej skúsenosti v poviedkach Prvý struh, Autodráha, Býky
2. miesto
 Matej Thomka
-za pôvabný vstup do sveta fantázie v Rozprávkach o Potmešilkoch
3. miesto
 Ing. Ján Cíger
-za poetickú hravosť v poézii pre deti
 Janka Bernáthová
-za trópovo-figurálnu a prozodickú veršovú kvalitu v básni Bzdocha Cifruša

Zvláštna cena Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom:
 Lenka Podhradská
-za vnútornú silu a odvahu byť príkladom pre všetkých, ktorí majú chuť tvoriť a obohatiť iných


Gabriela Alexová


Mirko Filus


Lenka Podhradská


Vzadu zľava: Piljar, Alexová, Krnová, Thomka, Švec, Filus, Šimonová, Cíger, Hlávková
Vpredu: Lenka Podhradská

Komentáře

Bolo tam s Vami fajn, ste

Bolo tam s Vami fajn, ste skvelí ľudia a urobili ste znova kusisko práce...
Držte sa:)

dik za clanok z vyhodnotenia

dik za clanok z vyhodnotenia a potresenie pravicou vsetkym ocenenym...

Trnavský literárny klub (marTTin)

Obrázek uživatele Peter Šrank

Ahoj, MarTTin, trnavčanov

Ahoj, MarTTin, trnavčanov bolo v zozname zúčastnených dosť. Bol niekto aj za váš klub? Ak áno, škoda, že nezostal, po vyhodnotení bolo stretnutie klubov.