Čas

Obrázek uživatele Jaroslav Beňo

všade počúvam
chlapče, musíš vyzrieť

a ja si
zatiaľ asi
len zvetrávam
so zrnkom piesku
v presýpacích hodinách