Za oponou literárnej súťaže

Obrázek uživatele Peter Šrank

Pre autora je literárna súťaž jednoduchou záležitosťou. Pošle tvorbu, netrpezlivo čaká na odozvu, dostaví sa na vyhodnotenie (možno), vypočuje si porotu, v duchu s ňou nesúhlasí a odchádza domov. Ale aby tento cirkus prebehol, treba vykonať veľa práce. Vyspovedal som Mirku Víťazkovú, ktorá zorganizovala posledných pár ročníkov našej domácej, ale celoslovenskej literárnej súťaže Tak píšem ja. Ja som mal v podstate len jednu otázku: Čo je za oponou tejto literárnej súťaže? Jej odpoveď už bola trochu dlhšia.

Najskôr rozpošlem informácie o vyhlásení súťaže. Je to dlhý zoznam denníkov, týždenníkov, rádií, literárnych klubov, minuloročných ocenených a dlhoročných skalných prispievateľov. V prípade médií len dúfam, že to aspoň raz uverejnia, je to predsa len zadarmo a nie je v silách človeka všetko zachytiť. Informácia na kluby a osoby je už adresnejšia. Začína plynúť čas do uzávierky súťaže, zvykneme poskytnúť dva mesiace.

Potom začínajú prichádzať obálky s prvými príspevkami. Postupne ich príde asi stovka. Po uzávierke príspevky roztriedim podľa kategórií, niektoré technicky "menej dokonalé" upravím do čitateľnej podoby, aby sa mi nevyplašila porota. Ručne písané už takmer neprichádzajú, ale na druhej strane počítače lákajú k typografickej ľudovej tvorivosti a kopírky vedia aj viac než kopírovať. Nečitateľné ozdobné písmo, drobné písmo, celé stránky zo samizdatov, pootočený text, nekvalitné kópie - to je len zopár príkladov technických problémov. Takto pripravené texty zviažem do "knižiek", aby sa s nimi lepšie pracovalo (a hlavne nič nestratilo). Za každú kategóriu vznikne jedna knižka (spolu štyri). To ešte treba násobiť štyrmi, lebo každá práca prišla štvormo. Vznikne teda asi dvadsaťcentimetrová kopa umenia.


Podklady aktuálneho ročníka a minuloročná anológia.

Tu sa oddeľuje život detskej kategórie a kategórie pre dospelých. Ďalej budem rozprávať iba o dospeláckej, tá detská je to isté len v menšom.
Prichádza čas poroty. Býva trojčlenná. Každý porotca dostane svoju päťcentimetrovú kôpku zviazaných prác a niekoľko týždňov času. Potom zorganizujem spoločné stretnutie poroty. Každý člen má svoje súkromné predbežné poradie, na stretnutí sa snažia dohodnúť na ocenených v jednotlivých kategóriách. Je to prekvapujúce, ale väčšinou sa ich návrhy rámcovo zhodujú, vyargumentujú si iba poradie. Okrem toho porota navrhne v niektorých prípadoch aj slovné odôvodnenie ocenenia (napríklad: Cena za kultivovanú erotickú poéziu) a navrhne práce, ktoré budú uverejnené v antológii. Predseda poroty napíše svoj "príhovor".

Pre mňa prichádza čas tvorby antológie a organizovanie vyhodnotenia. Všetkým účastníkom oznámim termín vyhodnotenia, najčastejšie mailom, keď sa nedá, tak telefónom alebo poštou. Podľa toho, aké o sebe uviedol kontakty. Začnem zostavovať antológiu, ktorá je reprezentačnou publikáciou daného ročníka súťaže. Príhovor predsedu poroty, zoznamy zúčastnených a ocenených, ukážkové práce tých, ktorí získali cenu a aj tých, ktorých jediným ocenením je aspoň uverejnenie ich práce v antológii. Naša výtvarníčka doplní ilustrácie. Vznikne asi stostranová knižočka, ktorú vydáme asi v stokusovom náklade. Na vyhodnotenie ešte treba dohodnúť nejaký program (zvyčajne divadlo, divadlo poézie alebo aspoň recitátorov), pripraviť ceny, miestnosť, očerstvenie, pomocníkov...


Toto je kôpka pre jedného porotcu. Je síce nižšia ako šálka kávy, ale pije sa podstatne dlhšie.

Konečne je tu ten deň D. Prebehne kultúrny program, rozdajú sa ceny, porota odpovedá na otázky z pléna (to zvykne bývať zaujímavé), zásoba antológií sa pomaly míňa, ľudia medzi sebou debatujú a rozchádzajú sa. A tým sa pre nich súťaž končí.

Pre mňa ešte nie. Ja musím nezúčastneným oceneným poposielať ceny a antológiu. Vykonať povinnú papierovačku, na základe ktorej nám dodatočne pridelia nejaké prostriedky, ktoré aspoň sčasti pokryjú náklady. A popritom plánovať ďalší ročník...

Toľko Mirka. A zvonku sa to zdá také jednoduché. Preto sa na mňa dúfam za to nenahneváte, ak v mene všetkých minulých a budúcich účastníkov tejto súťaže vyslovím jedno veľké Ďakujem.