Zaujímavé literárne linky

Rôzne

Literárne kluby na webe

Autori na webe

  • Marián Grupač - (autorská stránka, rozhovory, recenzie, tvorba)
  • Daniel Hevier - (poloautorská stránka, veľa faktov, žiadna tvorba)
  • Nata Hosťovecká - ...poetka, prozaička, autorka rozhlasových hier, kompozícií, sci-fi poviedok, prekladateľka, publicistka...(autorská stránka, málo textov)
  • Peter Šrank - slovotepec (básenkár, riekankár, prozoid), humorista - predstaviteľ inotajového oplzlizmu, cestovateľ, pesničkár, egofilozof a webmaestro. Literárna tvorba.