Návod na používanie tohto webu

ŽiareLKa je informačný portál určený hlavne pre prezentáciu literárneho klubu s týmto názvom pri Pohronskom osvetovom stredisku (POS) Žiar nad Hronom. Jeho aktívni členovia môžu priebežne prispievať, hodnotiť a komentovať navzájom svoju tvorbu. Všetci ostatní návštevníci môžu len čítať, hodnotiť a komentovať. Ale sú rovnako vítaní!

Nie je cieľom ponúknuť kompletnú tvorbu každého autora. To by vznikol neprehľadný chaos. Preto tu je za každého niekoľkokúsková ukážka podľa jeho vlastného výberu plus krátke info o autorovi. To by mohlo na vytvorenie si predstavy stačiť.

Príspevky tu uverejnené je možné prezerať podľa rôznych kategórií. Trochu sa v tom pohrab.