Tak píšem ja 2007 - výsledky

Obrázek uživatele Mirka Víťazková

Výsledky celoštátnej literárnej súťaže Tak píšem ja:

Prvá veková kategória

I. stupeň ZŠ

Poézia
Cena bez určenia poradia: Romana Antalová - Bánovce nad Bebravou
Lucia Švecová - Banská Štiavnica

Próza
Cena bez určenia poradia: Nikola Kvietková - Borský Svätý Jur
Ema Sásková - Horná Súča
Lucia Iffková - Bratislava

Čestné uznanie: Vladko Illichman - Vyhne
Kristína Macharová - Horná Súča

Zvláštna cena poroty: Kolektív mladých literátov zo ZŠ s MŠ
Michala Rešetku Horná Súča za literárne
spracovanie témy svojho regiónu
Historické kamienky

II. stupeň ZŠ

Poézia
1. miesto Elégia Štrbová - Žiar nad Hronom
2. miesto Mária Budzáková - Stará Ľubovňa
2. miesto Miroslava Furtkevičová - Stará Ľubovňa
3. miesto Veronika Dubielová - Stará Ľubovňa
Čestné uznanie: Dávid Zúrik - Košice
Kornélia Hnilicová - Martin

Próza
1. miesto Barbora Bocková - Svit
2. miesto Slavomíra Heželyová - Bratislava
3. miesto Lýdia Tutokyová - Sabinov
Čestné uznanie: Ľubica Hricišinová - Sabinov
Jakub Schwarz - Kremnica

Druhá veková kategória

Poézia
1. miesto Peter Staríček - Bardejov
2. miesto Peter Piatko - Martin
2. miesto Mgr. Matej Thomka - Martin
3. miesto Nina Kolllárová - Stará Ľubovňa

Próza
1. miesto Matej Thomka - Martin
2. miesto Mgr. František Piljar - Banská Bystrica
2. miesto Štefan Barassó - Košice
3. miesto Peter Staríček - Bardejov

Tvorba dospelých pre deti
Cena bez určenia poradia: Elena Hajnárová - Banská Bystrica
Miroslav Karcol - Zázrivá