Tak píšem ja 2007 - pozvánka na vyhodnotenie

Obrázek uživatele Mirka Víťazková

Vyhodnotenie literárnej súťaže Tak píšem ja sa uskutoční
8. - 9. júna 2007 v priestoroch Pohronského osvetového strediska
Žiar nad Hronom (Duklianskych hrdinov 21).

8. júna (piatok) I. veková kategória - žiaci ZŠ
13.00 hod. slávnostné otvorenie - kultúrny program
13.30 hod. vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie ocenení
14.00 hod. občerstvenie
14.30 hod. rozborový seminár

9. júna (sobota) II. veková katgegória - študenti SŠ, dospelí
9.00 hod. slávnostné otvorenie - kultúrny program
9.30 hod. vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie ocenení
10.00 hod. rozborový seminár - možnosť vybrať si verejné
alebo neverejné hodnotenie
12.00 hod. literárna škola Petra Šranka (poézia)
a Kataríny Schmidtovej (próza)
voľné diskusie členov i nečlenov literárnych klubov
na Slovensku

Občerstvenie:
Počas oboch dní pre nenáročných poskytnuté malé občerstvenie.
Pre náročnejších možnosť objednať si stravu z reštauračných zariadení.

Bližšie informácie:
Miroslava Víťazková: 045/6781307; 0905182753;
vitazkova@osvetaziar.sk
Pozvánka na vyhodnotenie je zasielaná všetkým zúčastneným autorom.

Komentáře

dobrý den chcel by som sa

dobrý den chcel by som sa spýtat či ste posielali každému zúčastnenému pozvánku na vyhodnotenie alebo len tým ktorý niečo vyhrali,?????

Pozvánku posielam každému

Pozvánku posielam každému účastníkovi súťaže.

Ďakujeme za pozvanie

Milá pani Víťazková,
ďakujeme za pozvanie na vyhodnotenie súťaže, ale opäť sa to všetko komplikuje. Opäť máme v tom istom termíne ako vyhodnotenie krajskú súťaž Hviezdoslavov Kubín. Som v porote a moje deti aj recitujú /Veronika Grešová, Mária Budzákováú/. To je 8. júna.
A staršie dievčatá sú 9. júna so školou v Grécku a Španielsku. /KOČAP/
Akosi sa nám nedarí k Vám dostať. A tak veľmi by sme chceli...
Posielam pozdrav zo Starej Ľubovne. Eva Kollárová

Vyhodnotenie súťaže

Milá pani Víťazková,
ďakujem za pozvanie na vyhodnotenie súťaže, ale v tom čase som so žiakmi na výlete. Mrzí ma to, možno niekedy nabudúce.
Zo Svidníka Vás zdraví a želá veľa tvorivých síl
Anna Lažová
Spojená škola