Tak píšem ja 2006 - vyhodnotenie

Obrázek uživatele Katka Schmidtová

Každoročné stretnutie s priateľmi, pri vyhodnotení súťaže Tak píšem ja, býva veľmi príjemné. To, čo v úvode vyhlásenia výsledkov povedala predsedníčka poroty Brigita Šimonová, sa stotožňuje i s mojou predstavou, ako písať. Teda, najskôr sa doslova prejesť tvorbou iných, už zrelých poetov a prozaikov. Všímať si stavbu diela, výrazové prostriedky, slangy, dialógy, príbeh... Keď sa potom odhodláme písať, funguje to. Ale, nechcem byť mentorská.

Takže, k veci. Pri rozborovom seminári sme mali možnosť vidieť a počuť hodnotenie dobrých, slabších, ale i zlých literárnych diel. Porota konkrétne poukázala na klady i zápory. Tí, ktorí v literatúre ešte len „štartujú“, mali jedinečnú možnosť poučiť sa. Škoda, že niektorí to opačne pochopili a urazení odišli. Ale, aj takí sme ľudia... Nie všetci sme schopní zniesť kritiku.
Ukážkou emotívnej a modernej poézie boli diela Gabiky Alexovej - Pokoj tomu domu, Krížikovým stehom, Advent. Rovnako zaujala tvorba Romana Beňa, a Mária Polónyiho, ktoré javili metaforický ponor do všednosti a poetickú hravosť.
V próze bola vyzdvihnutá poviedka laureátky tohoročnej súťaže Katky Schmidtovej, Malý čierny, kde išlo o psychologický ponor do vnútra ľudskej duše. Poviedka mala výbornú kompozíciu, dialógy, a samozrejme príbeh. Tvrdý, no zaujal hneď v úvode. Matej Thomka, Nedeľa, výborne vystihnuté medzigeneračné vzťahy, skvelá literárna skratka. Slovom, dobré čítanie. Poviedka Zákazník je kráľ, ktorú napísal Štefan Barassó, je vtipná a výsostne aktuálna, samozrejme, má dobre komponovaný dej, v ktorom sa nevytráca príbeh.
No a takto by som mohla pokračovať, nie som však oprávnená stavať sa do úlohy literárneho kritika.
Hodnotiť jednotlivé diela mohla odborná porota -
prof. PhDR. Brigita Šimonová, CSc., doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD., Ing. Peter Šrank, Mgr. Anna Prôčková, Mgr. Eva Dušková a Mgr. Monika Dobrotová.
Tohoročnej súťaže Tak píšem ja, už 16.v poradí, sa zúčastnilo celkom 85 autorov z celej SR s 343 dielami v troch kategóriách, poézia, próza a tvorba pre deti.
Toľko k samotnej súťaži.
V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo stretnutie literárnych klubov SR, na ktoré prišli priatelia z Bratislavy, Martina, Vranova nad Topľou, Popradu a my, hostitelia, zo Žiaru nad Hronom. Hovorili sme predovšetkým o tom, ako založiť literárny klub ( na žiadosť tých, ktorí sa o to zaujímali), o možnostiach získania finančných prostriedkov na publikovanie zborníkov, antológií, či mesačne vychádzajúcich tlačových periodík klubov. Nevyhli sme sa ani otázkam účasti v jednotlivých literárnych súťažiach v rámci SR, či webových stránkach venujúcich sa literárnej tvorbe. V podstate išlo o plodné a priateľské stretnutie, ktoré osviežili Jano Cíger z Martina a náš Peťo Šrank, vtipom, šarmom a manažérskymi skúsenosťami.
Predpokladám, že stretnutie povzbudilo všetkých zúčastnených k tomu, aby sme sa stretávali na podobných podujatiach, či už v Martine, Prievidzi, Bratislave, alebo v našom žiarskom klube Žiarelka. Prečo? Nuž, má to čosi „doseba“ a nakoniec, okrem oboznámenia sa s tvorbou iných, získame mnoho priateľov. Dobré, nie?
Antológiu vo formáte pdf si môže te stiahnuť tu alebo v sekcii Downloads.
Výsledky

Prvá veková kategória - žiaci ZŠ

Poézia
1. miesto Ivana Uhrinová
2. miesto Jaroslava Šafranková
3. miesto Andrea Salayová

Čestné uznanie: Viktória Borsegová
Veronika Fekiačová
Miroslava Furtkevičová

Cena poroty: Barbora Štupáková
Lenka Michelová

Próza
1. miesto Dominika Kucová
2. miesto Dominika Kurilcová
3. miesto Juraj Búry
Čestné uznanie: Veronika Lengvarská
Petra Solárová
Katarína Tánczosová
Miroslava Podušková

Cena poroty: Michal Tyrpák
Kristína Tekelová
Petra Muráňová

Druhá veková kategória - študenti SŠ, dospelí

Laureát súťaže:
Katarína Schmidtová - za psychologický ponor do vnútra ľudskej duše

Poézia
Cena bez určenia poradia:
Gabriela Alexová - za poéziu ako dar človeku
Ing. Roman Beňo - za metaforický ponor do všednosti
Mário Polónyi - za poetickú hravosť

Čestné uznanie: Alena Zavocká

Próza
1. miesto Matej Thomka - za pôsobivé stvárnenie medzigeneračných vzťahov
2. a 3. miesto neudelené

Čestné uznanie: Martin Hatala, Štefan Barassó

Tvorba dospelých pre deti
1. miesto neudelené
2. miesto Elena Hajnárová - za úsilie včleniť tradičné hodnoty do súčasného sveta dieťaťa
2. Oľga Kollová - za poetické stvárnenie sociálneho motívu
3. miesto Eva Pillárová - Za vydarený pokus o fantazijný príbeh

Čestné uznanie:
Michaela Kothajová
Mgr. Miriam Vyparinová
Porota (Šrank, Šimonová, Kováčik), ocenení (Polónyi, Schmidtová, Hajnárová, Alexová)