O klube

LITERÁRNY KLUB pri Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom vznikol v roku 1991. Vznik tohto subjektu podnietila potreba stretávania sa literárne činných autorov, ako i milovníkov poézie a prózy. V klube sa stretávali generácie stredného veku , mládež a deti. Preto sa LK postupne rozčlenil na dva kluby. LK dospelých a klub detí. Takto sa v kluboch tvorivo pracovalo až do roku 2001. Literárny klub pri POS v Žiari nad Hronom, po ročnej prestávke, začal v roku 2002 opäť aktívne pracovať.

Do spomínanej prestávky sa v klube jeho členovia stretávali sporadicky, podľa potreby. Činnosť členov sa však vždy zintenzívnila pred vyhlasovaním literárnej súťaže Tak píšem ja, ktorú vyhlasovalo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom ako celoslovenskú súťaž v poézii a próze vo viacerých vekových kategóriách. Členovia Literárneho klubu sa okrem organizačných príprav súťaže každoročne do nej i zapájali. Každý rok boli najlepší autori a víťazi súťaže odbornou porotou odporučení na postup do celoslovenskej súťaže LITERÁRNY ZVOLEN, ktorú organizovalo Národné osvetové centrum Bratislava a kolegovia z osvetového strediska vo Zvolene.

V roku 1996 získal náš Literárny klub cenu literárnych periodík a ročné predplatné LITERÁRNEHO TĂťŽDENNĂŤKA.

V rokoch 1997-98 sa zintenzívnila činnosť detskej zložky literárneho klubu. Výsledkom úsilia bola knižka: Prvé krôčky.

V spomenutom období zaznamenali najväčšie úspechy v literárnej tvorbe autori: Anna Schweigertová a Peter Šrank..

V roku 2002, keď sa Literárny klub znovuzrodil, práca talentovaných autorov poézie a prózy bola častejšie publikovaná a odosielaná na súťaže. Tu hodno spomenúť účasť na literárnych súťažiach Gorazdov Prešov a opäť Literárny Zvolen. Súťaž TAK PĂŤŠEM JA, si v roku 2002 písala už 12.-ročnú tradíciu. Dá sa povedať, že tento rok /2003/ sa na nej zúčastnil asi najväčší počet súťažiacich a podľa posudzovania odbornej poroty, kvalita literárnych prác má vzostupnú tendenciu.

Členovia LK, ktorí knižne publikovali a pravidelne prispievajú do slovenskej tlače sú:

-    Peter Šrank, zbierka Definitíva

-    Anna Schweigertová, zbierka Úniky

-    Julianna Gešková, kniha Nie, vojnu už nikdy nie

-   Katka Schmidtová, slovenská tlač (Pravda, Sme, súťaž Poviedka...)

-   Adela Guličková a Lýdia Kulichová, regionálna tlač

-   Denisa Boriková, regionálna tlač

-   Mária Szolnokyová, texty piesní a poviedky, len tak pre seba

-   -Júlia Kandríková, píše si len tak, lebo ju to baví...

Z úspešných podujatí Literárneho klubu:

LK v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom pripravil a realizoval:

V máji r. 1993 - Májový večer, večer ľúbostnej poézie amatérskych autorov nášho regiónu.

V júli r. 1998 LK krstil knihy: Anna Schweigertová - Úniky, Peter Šrank - Definitíva. Obaja autori sú zo Žiaru nad Hronom.

V októbri 1998 sa na pôde klubu uskutočnil Autorský večer Petra Durkovského zo Žiliny a krst knihy Bezbranný vietor. V novembri toho istého roku krstil LK knihu Prvé krôčky - výber z tvorby detských autorov LK.

V roku 2000 predstavila a uviedla do života svoju knihu pani Gešková Juliann - Nie, vojnu už nikdy nie!

V marci 2003 sa svojou tvorbou v autorskom večere prezentovala pani Mária Petrova z Banskej Štiavnice.

Máj 2003 - krst knihy Nepokojná ceruzka - výber z Antológií 1.-13. Ročníka liter. Súťaže Tak píšem ja, texty dospelých autorov, ilustrácie deti z MŠ a ZŠ v Žiari nad Hronom.

Ďalšia história je už podrobne na týchto stránkach.